Fræðsluefni // BS ritgerð - Sólveig Björk Ásmundardóttir

Hafa stoðkerfiseinkenni og fyrri meiðsli handknattleikskvenna 
áhrif á niðurstöður úr endurbættu níu þátta skimunarprófi?

Höfundur:         Sólveig Björk Ásmundardóttir
Leiðbeinandi:     Árni Árnason
Efnisorð:           Sjúkraþjálfun - Stoðkerfi (líffærafræði) - Íþróttameiðsli
Útgáfa:             Júní 2013

Útdrættir:

Íþróttameiðsli eru eitt aðal áhyggjuefni í íþróttum og þess vegna er gríðarlega mikilvægt að vel sé hugað 
að meiðslaforvörnum. Forvarnir gegn meiðslum spila stöðugt stærra hlutverk í íþróttum og hafa mismunandi 
leiðir verið notaðar í þeim tilgangi. Tilgangur forvarnaprófana er að sjá hvort verkir og röng hreyfimunstur 
séu til staðar til að hægt sé að grípa inn í með það að markmiði að leiðrétta þau. 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvort stoðkerfiseinkenni og fyrri meiðsli hefðu áhrif á niðurstöður 
úr endurbættu níu þátta skimunarprófi. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 48 handknattleikskonur úr fimm 
liðum í efstu deild kvenna í handknattleik á Íslandi. Þátttakendur svöruðu spurningalista um stoðkerfiseinkenni 
og fyrri meiðsli auk þess sem þeir fóru í gegnum endurbætt níu þátta skimunarpróf.

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru þær að þeir þátttakendur sem áttu við meiðsli að stríða þegar 
mælingar fóru fram skoruðu marktækt lægra en þeir sem ekki áttu við meiðsli að stríða á þeim tímapunkti (p<0,05). 
Hins vegar var ekki marktækur munur á heildarskori né skori úr hverju prófi fyrir sig hjá þátttakendum sem höfðu 
sögu um ökklameiðsli, hnémeiðsli, meiðsli í mjóbaki/mjaðmagrind eða axlarmeiðsli og þeim sem ekki höfðu sögu 
um svipuð meiðsli.

Þrátt fyrir að niðurstöður hafi ekki verið mjög marktækar er prófið einfalt og þægilegt í framkvæmd og metur 
vel ýmsa þætti eins og stöðugleika, styrk, samhæfingu og jafnvægi í ákveðnum hreyfingum og er nauðsynlegt 
að rannsaka það og notagildi þess frekar.


Sports injuries are one of the main concerns in sports and it is therefore extremely important to take preventive
actions regarding injuries. These actions constantly play a bigger part in sports and various methods have been
used to prevent injuries. The purpose of preventive testing is to see if pain and wrong movement patterns are
present so it is possible to take action in trying to correct these patterns.

The intention of this research was to check if musculoskeletal symptoms and previous injuries would affect the
results from an improved version of nine-test screening battery for athletes. Participants in the research were 48
handball players from five teams in the Women´s Premier Handball League in Iceland. Participants answered a 
list of questions about musculoskeletal symptoms and previous injuries as well as going through the improved
version of nine-test screening battery for athletes. 

Main results of this research were that participants that were injured at the time of the testing scored significantly
lower than those that did not suffer any injuries at the time of the testing (p < 0,05). However, there was no
significant difference in scores of participants that had a history with ankle injuries, knee injuries, injuries in the
lower back/pelvis or shoulder injuries from the scores of those who did not have history with similar injuries, neither
in the total scores nor the scores from each of the tests. 

Even though the results did not prove to be significant, the test is simple and easy to execute and assesses various
factors such as stability, strength, coordination and balance in certain movements and it is necessary to explore the
test further along with its utility.

Birting:  17.5.2013
URI:      http://hdl.handle.net/1946/15127
Hér má nálgast ritgerðina í heild